Potápění je činnost člověka pod vodní hladinou. Při tomto druhu činnosti člověk používá dýchací přístroje (scuba diving) nebo se pohybuje bez něj (potápění na nádech nebo také šnorchlování či freediving). Potápění můžeme rozdělit také na rekreační (sportovní nebo technické) a profesionální (pracovní potápění, instruktorská činnost a záchranné složky jako jsou policejní potápěči). Člověk, který provozuje tento druh činnosti se nazývá potápěč.

Mušle nalezené při archeologických vykopávkách a zároveň v určitých hloubkách pod vodou ukazují, že lidé se potápěli již před desítkami tisíc let. Nejstarší ne příliš spolehlivé zmínky o potápění pocházejí z dob Asyrské říše. Na hliníkové tabulce staré 4000 let nalezené v Mezopotámii je vlys znázorňující člověka pod vodou. V 9. století o potápění psal Homér, starověcí vojenští historikové se zmiňovali o potápěčích, kteří plavali pod vodou a útočili na nepřátelské lodě. Pro vojenské účely se ostatně potápěčů využívá i v současnosti. V dobách míru se volné potápění uplatnilo při rybolovu a sběru perel, mořských hub či korálů, a to nejčastěji ve třech významných oblastech světa: ve východním Středomoří, Perském zálivu a ve Žlutém moři.

Veliký rozmach založilo potápění s dýchacím přístrojem v druhé polovině 20. století. Zasloužil se o to Jacques-Yves Cousteau, drobný pán s červenou čepkou, kterému se společně s Emilem Gagnanem podařilo v roce 1943 sestrojit první autonomní dýchací přístroj Aqua-lung. Dalším velikým průkopníkem byl Hans Hass. Byl to rakouský průkopník potápění, mořský biolog, ekolog a filmař, známý svými cestopisnými knihami a dokumenty o životě žraloků. Koncem osmdesátých let se sportovní potápění rozšířilo mezi širokou masu lidské populace. Dnes již není problém se přihlásit do kurzu potápění, kde vás naučí jak se bezpečnou a zábavnou formou potápět.

Více zde