Potápění je činnost člověka pod vodní hladinou. Při tomto druhu činnosti člověk používá dýchací přístroje (scuba diving) nebo se pohybuje bez něj (potápění na nádech nebo také šnorchlování či freediving). Potápění můžeme rozdělit také na rekreační (sportovní nebo technické) a profesionální (pracovní potápění, instruktorská činnost a záchranné složky jako jsou policejní potápěči). Člověk, který provozuje tento druh činnosti se nazývá potápěč.

Mušle nalezené při archeologických vykopávkách a zároveň v určitých hloubkách pod vodou ukazují, že lidé se potápěli již před desítkami tisíc let. Nejstarší ne příliš spolehlivé zmínky o potápění pocházejí z dob Asyrské říše. Na hliníkové tabulce staré 4000 let nalezené v Mezopotámii je vlys znázorňující člověka pod vodou. V 9. století o potápění psal Homér, starověcí vojenští historikové se zmiňovali o potápěčích, kteří plavali pod vodou a útočili na nepřátelské lodě. Pro vojenské účely se ostatně potápěčů využívá i v současnosti. V dobách míru se volné potápění uplatnilo při rybolovu a sběru perel, mořských hub či korálů, a to nejčastěji ve třech významných oblastech světa: ve východním Středomoří, Perském zálivu a ve Žlutém moři.

Veliký rozmach založilo potápění s dýchacím přístrojem v druhé polovině 20. století. Zasloužil se o to Jacques-Yves Cousteau, drobný pán s červenou čepkou, kterému se společně s Emilem Gagnanem podařilo v roce 1943 sestrojit první autonomní dýchací přístroj Aqua-lung. Dalším velikým průkopníkem byl Hans Hass. Byl to rakouský průkopník potápění, mořský biolog, ekolog a filmař, známý svými cestopisnými knihami a dokumenty o životě žraloků. Koncem osmdesátých let se sportovní potápění rozšířilo mezi širokou masu lidské populace. Dnes již není problém se přihlásit do kurzu potápění, kde vás naučí jak se bezpečnou a zábavnou formou potápět.

 

Potápění se dá rozdělit do několika kategorií, kde každá z nich má několik dalších disciplín:

1. Šnorchlování (rekreační plavání na nádech)

 • plavání na hladině a pod ní, kdy potápěč používá masku, šnorchl a ploutve)

2. Freediving (závodní plavání na nádech)

 • STATICKÁ APNOE (STA) - zadržování dechu v klidovém stavu na co nejdelší čas
 • DYNAMICKÁ APNOE (DYN/DNF) - plavání pod hladinou na jeden nádech bez ploutví nebo za pomocí ploutví a monoploutve.
 • KONSTANTNÍ VÁHA (CWT/CNF) - plavání do hloubky podél lana a zpět za pomocí ploutví, monoploutve a nebo bez ploutví.
 • FREE IMMERSION (FIM) - plavání do hloubky podél lana za pomocí ručkování.

3. Scuba potápění (potápění s autonomním dýchacím přístrojem)

 • SPORTOVNÍ POTÁPĚNÍ - potápění do max. hloubky 40 metrů, při kterém se používají dýchací směsi vzduch a nitrox do max. 40% - EAN40
 • TECHNICKÉ POTÁPĚNÍ - potápění do hloubek bez omezení. Dále jsou zde specializace jako je jeskynní potápění, vrakové potápění, trimixové potápění, rebreathery a další.

4. Surface supplied potápění (potápění při kterém dostává potápěč vzduch z hladiny)

 • PRACOVNÍ (KOMERČNÍ) POTÁPĚNÍ - Potápěč dostává dýchací medium z hladiny pomocí dlouhé hadice (umbilicals). Jeho činností je provést práci pod vodní hladinou.

5. Závodní potápění (podvodní sportovní disciplíny)

 • PODVODNÍ RAGBY
 • PODVODNÍ HOKEJ
 • ORIENTAČNÍ POTÁPĚNÍ
 • PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI
 • PODVODNÍ STŘELBA NA TERČ
 • LOV NA NÁDECH
 • PODVODNÍ FILMOVÁNÍ A FOTOGRAFOVÁNÍ
 • APNOE (potápění na nádech)

 

Ať už vás potápění uchvátí na jakékoli úrovni mějte vždy na paměti, že pobyt pod vodní hladinou se řídí zákonnými pravidly, a jejich porušení může vést k fatálním následkům. Proto se vždy zapojte do kurzu příslušné potápěčské kvalifikace, aby se i pro vás stal tento sport zábavným. Svět pod vodní hladinou nabízí nádherné scenérie a předvádí pestrobarevnou škálu života, který ho obývá. Je škoda to nezažít na vlastní kůži. :-)